lõpetab ilusti menu kasti, sul ei jää midagi nägemata


Kas tead kuidas säästa?

OMA MAJA energiatõhususel planeerimisel on kaks tahku

OMA MAJA rajamise energiatõhusus

Ehitustegevuse energiasäästlikkuseks ei saa täna pidada vaid seda, kuivõrd soojapidavaid hooneid suudetakse rajada, vaid ka seda, millise energiakuluga need ehitusmaterjalid on loodud ning paika pandud. Paljude ehitusmaterjalide valmistamine on äärmiselt energiamahukas. Näiteks ühe tonni põletatud telliste valmistamiseks kulub kuni 1 MWh reeglina fossiilse päritoluga energiat, ühe tonni betooni valmistamiseks 2/3 MWh energiat. Siin soovime OMA MAJA rajajaid aidata ja nõustada energiasäästliku ning tervisliku hoone disainimisel.

OMA MAJA kasutamise energiatõhusus

Seadusandlikult on määratud hoonete ekspluatatsiooni energiatõhususe miinimumnõuded. Hoone energiatõhususe miinimumnõuded on väljendatud energiatõhususarvuga Energiatõhususarv kajastab hoone kompleksset energiakasutust sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks, olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks ning sõltub kütte- ja ventilatsioonisüsteemist. Projekteeritav soojapidavus peab järgima Vabariigi Valitsuse määrust nr. 258, 20.detsember 2007, "Ehitiste energiatõhususe miinimumnõuded". Väikemajade ja ridaelamute energiatõhususarv peab olema väiksem kui 180kWh

Tähelepanu!

Energiamärgises toodud energiatõhususe arv ei iseloomusta otseselt hoone soojapidavust. Energiatõhususe arvu määramisel kasutatakse nn. poliitilisi koefitsiente sõltuvalt hoone kütte ja ventilatsioonilahendusest. Määruses toodud nõuded välispiiretele on minimaalselt nõutavad, kuid jäävad oluliselt alla juba täna praktikaks kujunenud energiatõhusa hoone soojustusele.

Elamute piirete soojajuhtivuse U arvud W/m2K


Vanem hoone Tavamaja Madalenergia maja Passiivmaja ( lõuna Soome )
Kütte ja jahutuse netoenergia vajaduse netoenergia vajadus 150 - 280kW/m2aastas üle 100 kWh/m2 aastas   40 Kwh/m2aastas alla 20 Kwh/m2aastas
Sein …0,36 0,2…0,25 0,14 0,09
Katus …0,28 0,15 ..0,2 0,09 0,07
Põrand …0,28 0,15..0,2 0,15 0,1
Aknad …2,4 …1,4 0,8 0,8
Uksed …2 … …1,4 0,4 0,4
Õhutihedus 1 1 0,6

Lisaks hoone soojapidavusele, kompaktsusele, orienteeritusele ilmakaarte suhtes ja tehnosüsteemide heale kasutegurile peab OMA MAJA energiakulu disainimisel tähelepanu pöörama alljärgnevale

Hoone jääksoojuse kasutamine

 • - Ventilatsiooni soojatagastus
 • - Tarbevee soojatagastus
 • - Majapidamisseadmete ja valgustite vabasoojus

Taastuvenergia ja looduslike ressursside laialdasem kasutamine

 • - Ventilatsiooni õhu eelsoojendamine maa all või päikese poolt soojendatud massiivsetes konstruktsioonides
 • - Tarbevee eelsoojendamine
 • - Otsese ja kaudse päikesekütte kasutamine ning suvise ületootmise otstarbekas mahalaadimine
 • - Sadevete kasutamine
 • - Tuuleenergia kasutamine

Automaatika ja mugavusseadmete kasutamine

 • - Targa hoone kontseptsiooni osaline või terviklik rakendamine
 • - Disainkaminate soojamahtuvuse suurendamine
 • - Valgustuse , valgusavade ja peegeldavate pindade sihiteadlik planeerimine
Kasutajanimi: Parool:Tallinn 12915 Laki 26 Tel 6 505 681 Fax 6 505 682 Tel 50 34 308 oma.maja@hot.ee